ზუგდიდის საკრებულოს ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიამ სხდომა გამართა

0

10600607_322138911297403_3467612203051246213_nდღეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის სხდომა გაიმართა, სადაც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურურბანული განვითარების და არქიიტექტურის სამსახურის დებულება განიხილეს.  

მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესრულების დადასტურების, სახელმწიფო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურეობის თაობაზე ადმინისტრაციული აქტის გამოცემის გადახდის წესის და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ; პირველ კლასს დაქვემდებარებულ შწნობა-ნაგებობათა სახეობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განთავსება მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლბის ნებართვის გარეშე.

სხდომას ესწრებოდნენ გამგეობის წარმომადგენლები შესაბამისი სამსახურებიდან, კეროდ თენგიზ ქობალია და დავით ესებუა. , რომლებმაც კომისიის წევრებთან ერთად დეტალურად განიხილეს წარმოდგენილი დღის წესრიგი და გარკვეული რეკომენდაციების შემდეგ შეთანხმდნენ, რომ დებულება გატანილ იქნეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე.