კახა კოჟორიძე: “პირი რომელსაც არ აქვს სასჯელის 1/3 მოხდილი, შეწყალების უფლების გამოყენება არ შეიძლება”

0

kojoridze“ერთ-ერთი საკანონმდებლო ნორმა პრეზიდენტს აძლევს იმის ულიმიტო საშუალებას, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში შეწყალების უფლება გამოიყენოს, თუმცა ამ ბრძანებულებით სტანდარტები განსაზღვრულია და პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ თუ პირი პირველად არის მსჯავრდებული და თუნდაც ხუთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდეს მისჯილი, თუ არ აქვს სასჯელის 1/3 მოხდილი, შეწყალების უფლების გამოყენება არ შეიძლება.

კანონში ასევე მითითებულია, რომ შეწყალების უფლების გამოყენება არ შეიძლება იმ პირის მიმართ, რომელიც თავს დამნაშავედ არ ცნობს, არ ინანიებს ჩადენილ დანაშაულს და შეწყალებას არ ითხოვს”