რეგიონის თანამედროვე ავტორები: ნინო კემულარიას პოეზია (VIDEO)

0

003ნინო კემულარია დაიბადა 1971 წლის 12 მაისს,ხობის რაიონ სოფელ ახალ ხიბულაში,ამჟამად ცხოვრობს ხობში. 1988 წელს დაამთავრა ბიის საშუალო სკოლა,1990 წელს ჩაირიცხა საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აგრობიზნესის ფაკულტეტის,აგრონომ-მენეჯერის სპეციალობაზე.

1990-1996 წლებში მუშაობს აგრონომად ბიის კოოპერატიულ მეურნეობაში.200-2003 წლებში ხობის სოფლის მეურნეობის სამმართველოში,აგროქიმიური და ნიადაგობრივი ნაყოფიერების უფროსად. 2003-2006 წლებში მეთესლეობისა და სარგავი მასალის ინსპექციაში მთავარ აგრონომად. 2006-2009 წლებში სურსათის უვნებლობის,ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის ხობის რაიონულ სამმართველოში სურსათის ხარისხისა და ზედამხედველობის მთავარ სპეციალისტად.

2009-2010 წლებში-მცენარეთა დაცვის მტავარ სპეციალისტად და სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად.2012 წელს-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ,საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურში.არჩეულია საქართველოს ფაზისის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად. ხელმძღვანელობდა ლიტერატურულ გაზეთს ,,მერმის,,-ს. გამოცემული აქვს სამი ლექსების კრებული, ,,თოვლი უშენოდ,,- ,,ასი ლექსი,,- ,,მახარია,, ათი წლის ასაკიდან,როგორც პოეზიას ასევე პროზასაც.