3 მილიონი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისთვის – სოფელ რუხში თავისუფალი ზონის ტერიტორია მოეწყობა

0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 2 919 688 (ორი მილიონ ცხრაას ცხრამეტი ათას ექვსას ოთხმოცდარვა) ლარს მიიღებს.

ერთ-ერთი პროექტი, რაც ამ თანხიდან დაფინანსდება, რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თავისუფალი ზონის ტერიტორიაზე, გზის, სკვერის, ავტოსადგომის, სადრენაჟე სისტემის, წყალკანალიზაციის, გამწმენდი ნაგებობისა და საზოგადოებრივი საპირპარეშოს მოწყობა იქნება. აღნიშნულ პროექტზე 563 000 (ხუთას სამოცდასამი ათასი) ლარი დაიხარჯება.