სააღდგომოდ 3, 4, 5 და 6 მაისი უქმე დღეებია

0

kvercxebiშრომის კოდექსის თანახმად, აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით, 3, 4, 5 და 6 მაისი უქმე დღეებია. 3 მაისს დიდი პარასკევია, 4 მაისს დიდი შაბათი, 5
მაისს – უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის დღე; 6 მაისს მიცვალებულთა მოხსენიების დღე აღინიშნება.

უქმე დღეებში დასაქმებულის მიერ სამუშაოს შესრულება მიიჩნევა ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ და მისი პირობები განისაზღვრება მხარეთა შეთანხმებით.