სოციალური მომსახურების სააგენტოს რეორგანიზაცია დასასრულს უახლოვდება

0

7874socialuri_momsaxurebis_saagento_SSA_logo_new-page-001სოციალური მომსახურების სააგენტოს რეორგანიზაცია დასასრულს უახლოვდება. ცვლილებები იგეგმება როგორც  ცენტრალურ აპარატში, ისე რეგიონულ და რაიონულ სტრუქტურებში.

ამჟამად სააგენტოს 10 რეგიონული და 68 რაიონული სამსახური აქვს,  ასევე მუშაობს 5 რაიონული სამსახური თბილისში და  1 ფილიალი  (აჭარაში).

რეორგანიზაციის  მიზანია,კადრების ოპტიმიზაციის გზით მაქსიმალური შედეგის მიღება,რათა მინიმუმამდე იქნას  დაყვანილი   მოსახლეობიდან შემოსული პრეტენზიები”