გალში “სამურზაყანოელ აფხაზთა საბჭო” შეიქმნა.

0

gallllგალის რაიონში საზოგადოებრივი ორგანიზაცია „სამურზაყანოელ აფხაზთა საბჭო“ შეიქმნა.

ორგანიზაციის მიზანია სამურზაყანოელი აფხაზების შთამომავლების სოციალური პრობლემების გადაწყვეტა,მათი ინტეგრაცია აფხაზურ სივრცეში,აქტიური ჩართვა და აფხაზეთის საზოგადეობრივ – პოლიტიკურ ცხოვრებაში მათი ეფექტური ჩართვის უზრუნველყოფა.

„სამურზაყანოელ აფხაზთა საბჭო“ -ს თავმჯდომარედ თენგიზ ინალ-იფა აირიჩიეს,” წერს აფხზური ინტერნეტ გამოცემა apsny.ru.