აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით, ზუგდიდში მუნიციპალური ტრანსპორტი უფასოდ იმოძრავებს

0

აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით, ზუგდიდში, 2 დღე, მუნიციპალური ტრანსპორტი სასაფლაოების მიმართულებით უფასოდ იმოძრავებს. მოქალაქეების უფასო ტრანსპორტირება შემდეგი მიმართულებით განხორციელდება:

II საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიიდან-ჭითაწყარის I და II სასაფლაოების მიმართულებით.

II საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიიდან-მაცხოვრისკარის სასაფლაოს მიმართულებით.

II საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიიდან-რკინიგზის სასაფლაოს მიმართულებით.

II საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიიდან-საჯვაროსა და ყოფილი საანგუროს სასაფლაოს მიმართულებით.

II საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიიდან-ქაფათის სასაფლაო, ცენტრალური ავტოსადგურის გავლით.

ქალაქის ცენტრალური ავტოსადგურიდან-ჭითაწყარის I და II სასაფლაოების მიმართულებით.

ქალაქის ცენტრალური ავტოსადგურიდან-საჯვაროსა და ყოფილი საანგუროს სასაფლაოს მიმართულებით.

ქალაქის ცენტრალური ავტოსადგურიდან-მაცხოვრისკარის სასაფლაოს მიმართულებით.

ქალაქის ცენტრალური ავტოსადგურიდან-ქაფათის სასაფლაოს მიმართულებით.

ქალაქის რკინიგზის სადგურიდან-ჭითაწყარის I და II სასაფლაოების მიმართულებით.

ქალაქის რკინიგზის სადგურიდან-საჯვაროსა და ყოფილი სანგუროს სასაფლაოები, პუშკინის ქუჩის გავლით.

ქალაქის რკინიგზის სადგურიდან-მაცხოვრისკარის სასაფლაოს მიმართულებით.

ქალაქის რკინიგზის სადგურიდან-რკინიგზის სასაფლაოს მიმართულებით.

ქალაქის რკინიგზის სადგურიდან-ინგირის სასაფლაოს მიმართულებით.

ენგურქაღალდკომბინატის ცენტრიდან-რკინიგზის სასაფლაოს მიმართულებით.

ენგურქაღალდკომბინატის ცენტრიდან-ინგირის სასაფლაოს მიმართულებით.