კვლევების შედეგები – რატომ ამჯობინებენ ქართველები არასაბანკო სესხების აღებას?

0

ფინანსურმა პორტალმა topsesxi.com-მა ჩაატარა კვლევები, რომელთა მიზანი იყო გაერკვია ქართველების დამოკიდებულება ონლაინ სესხების მიმართ.

კვლევების ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი იყო გაერკვია, თუ რატომ ამჯობინებენ ქართველები სწრაფ ონლაინ სესხებს, ვიდრე ბანკიდან სესხის გამოტანას.

„მომხმარებლის მოსაზრება ყველაზე მნიშვნელოვანია, რადგან იგი გვაძლევს საშუალებას დავხვეწოთ ჩვენ ვებ-საიტზე განთავსებული მასალები. კვლევების შედეგად, დავადგინეთ ქართველი ხალხის აზრი პასუხისმგებლობით სესხებაზე და განვსაზღვრეთ მათი ცოდნა ონლაინ სესხების შესახებ“ – განაცხადა topsesxi.com-ის მთავარმა რედაქტორმა ბატონმა კაზლაუსკამ.

გამოკვლევების შედეგები

გამოკვლევები გვიჩვენებს რომ რესპოდენტთა 65% კმაყოფილია არასაბანკო სესხებით, ხოლო გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი -53% ახლობლებს ურჩევდნენ ონლაინ სესხებს.

გამოკითხულთა 53% ფიქრობს, რომ ზოგადად ონლაინ სესხები საჭირო პროდუქტია.

ჩვენ დავადგინეთ, რომ ასეთ სესხებში მომხმარებელს ყველაზე მეტად, მისი აღების სისწრაფე ხიბლავს. გამოკითხულთა 29%, სწორედ ამ მიზეზს ასახელებს, ასეთი სესხების უპირატესობად.

რესპოდენტთა 18% იმიტომ სარგებლობს არასაბანკო სესხებით, რადგან მათ ბანკებმა განუცხადეს უარი, ხოლო გამოკითხულთა 16% ძირითად მიზეზად ასახელებს იმ ფაქტორს, რომ არასაბანკო სესხებს ღებულობს უფრო დაბალი შემოსავლის ფონზეც.

მომხმარებელთა 15%-ს არასაბანკო სესხი ურჩევნია, რადგან ხშირად პირველი სესხი უპროცენტოა. 12% ასეთი მიზეზად ასახელებს ინტერნეტის მეშვეობით სესხის აღების შესაძლებლობას.

კვლევებით ასევე დადგინდა სესხის შერჩევის განმაპირობებელი მიზეზები. გამოკითხულ მომხმარებელთა 40%-სთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, არის თუ არა პირველი სესხი უპროცენტო, 29% ყურადღებას აქცევს რამდენად დაბალია სესხის პროცენტი, 16%-სთვის გადამწყვეტი ფაქტორია თანხის ოდენობა. 11% აცხადებს, რომ მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია სესხის აღების სხვა პირობები.

გამოკითხვის მიზანი იყო ასევე გაგვერკვია, რამდენად პასუხისმგებლობით ეკიდებიან სესხის დაბრუნების საკითხს მომხმარებლები. რესპოდენტების 88% დიდ ყურადღებას აქცევს თანხის უკან დაბრუნების საკითხს.

კვლევებით დადგინდა ასევე სწრაფი სესხების მიზნობრიობის საკითხიც. მომხმარებელთა 30% ამას აკეთებს ყოველდღიური საჭიროებებისთვის; 13% – დაუგეგმავი ხარჯებისთვის; 10% – სამედიცინო ხარჯებისთვის, 37% – სხვა ხარჯებისთვის.

გამოკითხვის შედეგების გათვალისწინებით, topsesxi.com განაგრძობს ფინანსური საკითხების მიმოხილვას და შესაბამისი რჩევების მიწოდებას მოსახლეობისთვის.

აღნიშნული გამოკითხვა topsesxi.com-მა ამ წლის თებერვალში ჩაატარა. გამოკითხვა ჩატარდა ინტერნეტის მეშვეობით და მასში 1,073 ქართველი მონაწილეობდა, 18-74 ასაკის ფარგლებში. გამოკითხვის შედეგები იხილეთ სრულიად – topsesxi.com-ზე.

Topsesxi.com არის ფინანსური მედია პორტალი, რომელიც საქართველოში მოღვაწეობს 2015 წლიდან. მისი მიზანია მოსახლეობისთვის რჩევებისა და ინფორმაციის მიწოდება ფინანსურ საკითხებზე, მათ შორის არასაბანკო სესხების შესახებ. მეტი ინფორმაციისთვის ესტუმრეთ ჩვენს ვებ საიტს.