ფოთის სერვისების ცენტრი ქალაქის ტერიტორიაზე გამწვანების სამუშაოებს ახორციელებს

0
საგაზაფხულო სამუშაოების ფარგლებში, ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის სერვისების ცენტრი 9 აპრილის ხეივანსა და ნიკო ნიკოლაძის ძეგლის მიმდებარედ ბორდიურების აღდგენით და
გამწვანების სამუშაოებს ახორციელებს,პარალელურად მიმდინარეობს სანაპიროზე ნარგავების კირით შეთეთრება.