ქალაქ ფოთში გამწვანების სამუშაოები გრძელდება

0

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სერვისების ცენტრის გამწვანების სამსახურის მიერ პარკებსა და სკვერებში ყვავილებისა და მრავალწლიანი მცენარეების დარგვა განხორციელდა.