ქალაქ ზუგდიდში თანამედროვე ტიპის მოსაცდელები დამონტაჟდა

0

ზუგდიდიში თანამენდროვე ტიპის მოსაცდელები დამონტაჟდება. ზუგდიდის მერიის მიერ გამოცხადებულ აუქციონში შ.პ.ს. ,,ალმა ტრანსპორტი” გაიმარჯვა. აუქციონის პირობის თნახმად კომპანია მოაწყობს 24 მოსაცდელს.

4 მოსაცდელი უკვე განთავსდა ქალაქის ცენტრალურ უბნებში, ხოლო დანარჩენი 20 ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 წლის განმავლობაში დამონტაჟდება.

ცნობისათვის, ტერიტორია სადაც მოსაცდელები დამონტაჟდა იჯარით სარგებლობის უფლებით გაიცა. მოსაცდელების წლიური საიჯარო ქირავნობა 6875ლარს შეადგენს.