ზუგდიდის გამგეობა სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ეხმარება

0

ზუგდიდის სოფლებში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ რამდენიმე ოჯახს საშეშე მერქანი გადაეცა. მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს ააიპ “კეთილმოწყობის ცენტრმა” შეშით სულ 30 სოციალურად დაუცველი ოჯახი მოამარაგა. გამგეობაში აცხადებენ, რომ საშეშე მერქანი “კეთილმოწყობის ცენტრმა” სხვადასხვა დაწესებულების ეზოში არსებული გამხმარი ხეების მოჭრის, გასხვლის ან გადაბელვის შედეგად მოიპოვა.